רשימת קיצורי מקלדת

חברים

ד"ר רות שרץ-שובל

ד"ר רות שרץ-שובל

מוסד אקדמי: מכון ויצמן למדע
תחום: ביולוגיה, חקר סרטן
תחומי מחקר: המיקרוסביבה הסרטנית, תהליכי עקה, תהליכי שעתוק
דואר אלקטרוני: ruth.shouval@weizmann.ac.il
פקולטה: מדעי החיים