רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' מירי ימיני

פרופ' מירי ימיני

מוסד אקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
תחום: חינוך
תחומי מחקר: מדיניות חינוך, סוציולוגיה של החינוך
דואר אלקטרוני: miriye@tauex.tau.ac.il
פקולטה: פקולטה למדעי הרוח/בית הספר לחינוך