רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' ארז בן יוסף

פרופ' ארז בן יוסף

מוסד אקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
תחום: ארכאולוגיה
תחומי מחקר: מדעי הארכאולוגיה, ארכאומטלורגיה, ארכאולוגיה מקראית
דואר אלקטרוני: ebenyose@tauex.tau.ac.il
פקולטה: מדעי הרוח