רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' אסף שוורץ

פרופ' אסף שוורץ

מוסד אקדמי: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
תחום: סוציו-אקולוגיה
תחומי מחקר: אקולוגיה עירונית, אגרו-אקולגיה, פסיכולוגיה סביבתית, ביולוגיה של שמירת טבע ואדריכלות נוף
דואר אלקטרוני: shwartza@technion.ac.il
פקולטה: הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, המחלקה לאדריכלות נוף