רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' תמר גיגר

פרופ' תמר גיגר

מוסד אקדמי: מכון ויצמן למדע
תחום: ביולוגיה
תחומי מחקר: פרוטאומיקה, חקר סרטן, ביולוגיה מערכתית, מטאבוליזם
דואר אלקטרוני: geiger@tauex.tau.ac.il
שנות פעילות:
פקולטה: מדעי החיים