רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' קרן וינשל

פרופ' קרן וינשל

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: משפטים ומדע המדינה
תחומי מחקר: משפט אמפירי, משפט וחברה, פוליטיקה שיפוטית, קבלת החלטות שיפוטיות, ניהול מערכות משפט
דואר אלקטרוני: keren.weinshall@mail.huji.ac.il
שנות פעילות: מדעי הרוח
פקולטה: מדעי החברה