רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' עמית ברנשטיין

פרופ' עמית ברנשטיין

מוסד אקדמי: אוניברסיטת חיפה
תחום: פסיכולוגיה
דואר אלקטרוני: abernstein@psy.haifa.ac.il
שנות פעילות: מדעי הרוח
פקולטה: מדעי החברה