רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' מיכל שרון

פרופ' מיכל שרון

מוסד אקדמי: מכון ויצמן למדע
תחום: ביוכימיה
תחומי מחקר: ספקטרוסקופית מאסות מבנית, מנגנוני בקרה, מסלול פירוק החלבונים בתא, פרואזום, סיגנלוזום
דואר אלקטרוני: michal.sharon@weizmann.ac.il
שנות פעילות:
פקולטה: מדעי החיים