רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' אריאל כנפו

פרופ' אריאל כנפו

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: פסיכולוגיה
דואר אלקטרוני: ariel.knafo@huji.ac.il
שנות פעילות: 2017-2012
פקולטה: פסיכולוגיה