רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

ד"ר פאבל מצ'ייקו

ד"ר פאבל מצ'ייקו

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: מחשבת ישראל
דואר אלקטרוני: pawel@mscc.huji.ac.il
שנות פעילות: 2016-2012
פקולטה: מדעי הרוח