רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' עידית תשובה

פרופ' עידית תשובה

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: כימיה
דואר אלקטרוני: edit.tshuva@mail.huji.ac.il
שנות פעילות: 2016-2012
פקולטה: מדעים מדויקים