רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

ד"ר יובל נח הררי

ד"ר יובל נח הררי

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: היסטוריה
שנות פעילות: 2015-2012