רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' יובל פלדמן

פרופ' יובל פלדמן

מוסד אקדמי: אוניברסיטת בר אילן
תחום: משפטים
תחומי מחקר: מחקרים אמפיריים וניסויים במשפט, ניתוח התנהגותי של משפט ומדיניות ציבורית, קבלת החלטות אתית, רגולציה, ציות, אכיפה פורמאלית ולא פורמאלית, דיני עבודה
דואר אלקטרוני: Yuval.Feldman@biu.ac.il
שנות פעילות: 2020-2016
פקולטה: משפטים