רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ׳ ערן בוכבינדר

פרופ׳ ערן בוכבינדר

מוסד אקדמי: מכון ויצמן למדע
תחום: פיזיקה
תחומי מחקר: פיזיקה של חומר מעובה, פיזיקת חומרים, פיזיקה סטטיסטית, גיאופיזיקה, ביופיזיקה, מכניקת מוצקים
דואר אלקטרוני: eran.bouchbinder@weizmann.ac.il
שנות פעילות: 2019-2015
פקולטה: כימיה