רשימת קיצורי מקלדת

האקדמיה הצעירה הדנית

האקדמיה הצעירה הדנית

האקדמיה הצעירה הדנית

אתר האקדמיה: http://www.youngacademy.dk/