רשימת קיצורי מקלדת

האקדמיה הצעירה הפיליפינית

האקדמיה הצעירה הפיליפינית

האקדמיה הצעירה הפיליפינית

אתר האקדמיה: http://www.oysi.org.ph/