רשימת קיצורי מקלדת

האקדמיה הצעירה הפקיסטנית

האקדמיה הצעירה הפקיסטנית

האקדמיה הצעירה הפקיסטנית

אתר האקדמיה: http://www.nays.com.pk/
האקדמיה הצעירה