רשימת קיצורי מקלדת

פורסם קול קורא להגשת מועמדים ומועמדות לחברות באקדמיה הצעירה הישראלית 2022