רשימת קיצורי מקלדת

פורסם קול קורא להגשת מועמדים ומועמדות לחברות באקדמיה הצעירה הישראלית 2023

11/11/2022
האקדמיה הצעירה הישראלית פועלת בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וחברים בה 30 חוקרים וחוקרות מצטיינים הפועלים בישראל מכלל מוסדות המחקר ותחומי הדעת. לחברי האקדמיה הצעירה מחויבות לפעילות למען החברה ולמען קידום המדע בישראל. מבין מטרותיה הושם דגש מיוחד על היעדים האלה : קידום הקשר בין חוקרים וחוקרות צעירים לבין החברה הישראלית וקובעי המדיניות, הסרת חסמים המונעים את ביטוי הפוטנציאל של חוקרים צעירים בישראל, טיפוח שיתוף הפעולה בין חוקרים מתחומי דעת שונים בארץ ובעולם וחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה ומערכת החינוך בישראל.
כל החדשות