רשימת קיצורי מקלדת

האקדמיה הצעירה מפרסמת דוח בנושא ״דור ראשון לאקדמיה"

22/01/2023
צוות "דור ראשון" של האקדמיה הצעירה הישראלית מפרסם דו״ח בנושא ״דור ראשון לאקדמיה״, שנכתב על ידי פרופ׳ מירי ימיני, פרופ׳ ענבל ארנון, ופרופ׳ איציק מזרחי.
 
המסמך נועד להציג נתונים מקיפים על בוגרי ובוגרות מערכת ההשכלה הגבוהה בקטגוריית ״דור ראשון לאקדמיה״ ולהציע למוסדות האקדמיים ולקובעי המדיניות דרכי פעולה לקידום מועמדים ללימודים אקדמיים וסטודנטים בקטגוריה זו.
 
הנתונים מוצגים לפי המוסדות השונים והתארים השונים. המונח ״דור ראשון (לאקדמיה)״ חל על סטודנטים וסטודנטיות שהוריהם אינם בעלי השכלה אקדמית. הוא משמש קובעי מדיניות במדינות רבות, בראשן ארצות הברית, לפיתוח תוכניות ייעודיות לליווי סטודנטים אלו ולתמיכה
בהם. השילוב באקדמיה של סטודנטים וסטודנטיות מקטגוריית ״דור ראשון״ הוא יעד מדיניות חשוב שכן נמצא שהשכלה מיטיבה עם רמת ההכנסה של הפרט ותורמת לצמיחה ולשגשוג של המדינה. כמו כן, חיוני להפחית חסמים המעכבים את השתלבותם של אוכלוסיות מודרות בכלל ושל יחידים בקטגוריית "דור ראשון" בפרט, כדי לקדם את ההוגנות והשוויון בחברה. אומנם לרבים מבני קטגוריית ״דור ראשון״ יש
מאפיינים דמוגרפיים נוספים כגון רמת הכנסה נמוכה, רקע של הגירה , והשתייכות לקבוצות מיעוט אתניות או דתיות, אולם מחקרים רבים מלמדים שהשכלת ההורים היא המשתנה המנבא הבולט ביותר לרכישת השכלה גבוהה גם בפיקוח שאר המשתנים. אי לכך חשוב לפעול להכללת התבחין של השכלת הורים במערך התקצוב והליווי של סטודנטים.
 
לקריאת הדוח המלא
כל החדשות