רשימת קיצורי מקלדת

פורסם סקר האקדמיה הצעירה הבוחן אם חל שינוי בעמדת חברי וחברות סגל בדבר הנכונות לעזוב את הארץ

73% מחברי הסגל שנסקרו באוניברסיטאות מדווחים על עלייה ניכרת בסיכויים שיעזבו את המדינה בשל תהליכי החקיקה המשפטית שמקדמת הממשלה כך עולה מסקר חדש שערכה האקדמיה הצעירה הישראלית במהלך חודש מרס.
20/03/2023
האקדמיה הצעירה הישראלית, הפועלת מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מפרסמת היום, יום שני 20 במרס, את תוצאותיו של סקר ראשוני הבוחן אם חל שינוי בעמדת חברי וחברות סגל בדבר הנכונות לעזוב את הארץ. הסקר הקצר נשלח לכל הרקטורים של האוניברסיטאות בישראל והופץ דרכם ודרך הדקנים לחברי וחברות הסגל בארץ, וענו עליו 1948 משיבים ומשיבות, ומתוכם 1916 חברי וחברות סגל בכיר, שאליהם מתייחסים הנתונים האלה:
 
  •  על פי הסקר, שיעור גבוה מאוד מחברי הסגל שהשיבו על הסקר (73%) דיווחו על עלייה ניכרת (של 35% בממוצע) מהשנה שעברה בסיכויים שיעזבו את המדינה, והרוב הגדול מצהיר שהסיבה המרכזית לכך היא תהליכי החקיקה המשפטית שהחלו בחודשים האחרונים.
  • בפילוח התוצאות לפי גיל ניתן לראות שיש עלייה בסיכויי העזיבה בכל הגילים, אבל היא בולטת יותר אצל חברי סגל צעירים יותר.
  • נמצא מתאם שלילי מובהק בין הגיל הממוצע של הילדים של חברי וחברות הסגל לעלייה בסיכויי העזיבה. 77% מההורים לילדים קטנים (מתחת לגיל 5) דיווחו על עלייה בסיכויי העזיבה לעומת 65% בלבד מההורים לילדים גדולים (מבוגרים מגיל 15).
  • בכל המוסדות נרשם שיעור גבוה של חברי וחברות סגל שדיווחו על עלייה בסיכויי העזיבה את הארץ: ברוב האוניברסיטאות שיעור המשיבים שדיווחו על עלייה בסיכויי העזיבה את הארץ נע בין 62% ל-81%, ובאוניברסיטת אריאל הוא 39%. בין תחומי המחקר לא נרשמו הבדלים גדולים.
  • מרבית החוקרים והחוקרות צופים פגיעה עתידית בפעילויותיהם, כגון יכולתם להגיש הצעות מחקר לקרנות בין-לאומיות, פגיעה בשיתופי מחקר בין-לאומיים וביטולים של ביקורי עמיתים.
 
תרשימים נבחרים מתוך הסקר:
 
 
 
 
 
 
כל החדשות