רשימת קיצורי מקלדת

Collective Impact

מגפת הקורונה מעמידה בפני העולם אתגרים חדשים ויוצרת בעיות מורכבות מאוד, שאת חלקן איננו יכולים עדין לצפות, להגדיר ולאמוד. בתקופה זו, של אי ודאות, לידע ולאופני החשיבה המדעיים והיצירתיים עשויה להיות תרומה דרמטית ליכולת שלנו למגר את המגפה ולמזער את השלכותיה על החברה והכלכלה בישראל.
 
כחברי סגל אקדמי ומנהלי במוסדות מחקר ציבוריים ובמכוני המחקר הבלתי תלויים, יש לנו מחויבות חברתית והזדמנות להירתם למאמץ הארצי והעולמי בזירות השונות ולרתום את היכולות המחקריות שלנו, את המחקרים פורצי הדרך ואת הניסיון שלנו בשיח ובקורת לטיוב תהליכי קבלת ההחלטות בזירות השונות, ולהפצת מידע מהימן, רלוונטי ומועיל לציבור הרחב. גם בימי "שגרה" וגם בעתות חירום ומשבר, ישנה חשיבות רבה למימוש פרו אקטיבי של תפקידה החברתי והציבורי של האקדמיה: יצירת ידע רלוונטי ואחראי והנגשתו לקובעי מדיניות ולציבור כדי שיוכלו לקבל החלטות מושכלות, מבוססות ידע אקדמי אמין.
 
לאור זאת, הוקמה תשתית אקדמית ייחודית המשותפת לכלל אוניברסיטאות המחקר בישראל ולקהילה האקדמית הישראלית: Academia-IL Collective Impact: COVID-19 במטרה להכין ניירות עמדה המבוססים על נקודת מבט אקדמית ומחקר אקדמי במגוון נושאים הקשורים במשבר הקורונה.
 
במסגרת זו, צוותי חשיבה וולונטריים רב-תחומיים ובין-מוסדיים יוצרים בסיסי ידע רלוונטיים בעלי אוריינטציה יישומית הקשורים לסוגיות חברתיות בכלל ולמגפת הקורונה בפרט. בסיסי הידע מונגשים באופן ממוקד למקבלי החלטות ולקובעי מדיניות ומכוונים להשפעה חיובית בלתי תלויה, מבוססת ידע ומחקר. בנוסף לכך, התוצרים זמינים לציבור הרחב במספר ערוצי הפצה.
 
אחד המאפיינים הייחודיים של המיזם הוא מגוון הנושאים הזוכים להתייחסות, והמאמץ להרחיב את הדיון הציבורי והמקצועי לסוגיות שמעבר לבלימה המיידית של התפשטות המגפה. נושאים אלה כוללים השלכות של מדיניות על הפרטים ועל החברה בכללותה בנושאים יומיומיים או במצבים חדשים הנגזרים מהמשבר: שוק התעסוקה, תחלואה נוספת בקרב קשישים בעקבות הבידוד, חשיבות בריאות ופעילות גופנית, מצבן המיוחד של נשים בהריון יולדות, שיקולים אתיים הנוגעים לפרטיות ולטכנולוגיה, חשיבות הנגישות לנתונים ולבסיסי מידע אמינים ועוד נושאים שמטרידם אתכם החוקרים מחד ואת מקבלי ההחלטות והציבור מאידך.
 
המיזם פועל תחת המטרייה הרחבה של ור"ה ומנוהל על ידי וועדת היגוי רב תחומית בה יושבים נציגים מכלל האוניברסיטאות. למעלה מאלף חוקרים, מתנדבים כולם, נרשמו למיזם, והם פועלים בעשרות ערוצי מחקר. בששת שבועות פעילות הראשונים, מסוף מרץ ועד ראשית מאי 2020, המיזם הפיק למעלה מעשרה תוצרים אשר הופצו לוועדות הכנסת, למרכז המידע והידע הלאומי, ועוד.
 
למידע נוסף: academia.impact.il@gmail.com
ריכוז מסמכים במסגרת המיזם בקישור הבא: https://drive.google.com/open?id=1H8KuEuuyAQnxFkDrrvmYgJWsZ-eBahy9
התוצרים נגישים לציבור בערוץ הטלגרם: https://t.me/academiailcovid19
 
חברי ועדת ההיגוי:
פרופ' עדי פוזנר, כלכלה, אוניברסיטת תל-אביב - יו"ר אקדמי
רחלי ורשבסקי - מנהלת מקצועית
טל אלוביץ', קשרי ממשל
אסנת ברנשטין פז, קולקטיב אימפקט
ליאור מילוא, קולקטיב אימפקט
 
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' יובל פלדמן, משפטים (חבר האקדמיה הישראלית הצעירה)
פרופ' אבי צדוק, הנדסת חשמל (יו"ר האקדמיה הישראלית הצעירה)
 
מכון ויצמן
פרופ' מיכל שרון, ביוכימיה (חברת האקדמיה הישראלית הצעירה)
 
אוניברסיטת חיפה
פרופ' שרית לריש, ביולוגיה
 
האוניברסיטה העברית
פרופ' ניסים אוטמזגין, רוח (אסיה) (חבר האקדמיה הישראלית הצעירה לשעבר)
פרופ' אליצור בר אשר סיגל, בלשנות, עברית
 
אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' אנג'ל פרוגדור, אימונולגיה
פרופ' תומר הרץ, אימונולוגיה
 
טכניון
ד"ר אסי כהן דותן, רשות המחקר
 
אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' עמרי ידלין, משפטים
פרופ' מיכל פלדמן, מדעי המחשב (חברת האקדמיה הישראלית הצעירה לשעבר)
פרופ' יובל אבנשטין, כימיה
ד"ר דותן פרסיץ, ניהול
ד"ר תום שינברג, מוח
ד"ר שירי סטמפלר, רשות המחקר
מיקי פלד, מכון כהן (דוקטורנט)
שני אבנשטיין סיגלוב, חינוך (דוקטורנטית)