רשימת קיצורי מקלדת

קידום מצוינות מחקרית

זיהוי בעיות והסרת חסמים העומדים בפני פעילות מחקרית של מדענים צעירים בישראל ועידוד קבוצות הסובלות כיום מתת ייצוג ובכלל זה נשים ובני מיעוטים

פעילות: