רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

אירועים שהיו

מפגש דור ראשון לאקדמיה אתגרים ואופקים

1 במרץ 2022
מפגש התנעה בין המוסדות האקדמיים, הות"ת וקרנות פילנתרופיות, ללימוד, תיאום וזיהוי אפיקי פעולה לצורך מתן מענה לסטודנטים וסטודנטיות שהם דור ראשון באקדמיה.
1 2 3 4 5