רשימת קיצורי מקלדת

סקר חוקרים צעירים

האקדמיה הצעירה הפיצה בשנת 2015 שאלון בקרב כ-600 חוקרים וחוקרות צעירים בישראל ופירסמה בינואר 2017 דוח מסכם של הממצאים: "חוקרים וחוקרות בראשית דרכם האקדמית בישראל"