רשימת קיצורי מקלדת

COVID-19

בצל מגיפת הקורונה פועלת האקדמיה הצעיה לתמיכה בחוקרים צעירים, בכללם אנשי סגל, בתר דוקטורנטים וסטודנטים, אשר מחקרם נפגע.
 
עמוד זה מרכז את כלל הפעילויות ותוצריהן: