רשימת קיצורי מקלדת

מלגות חירום

 תאריך הכרזה   גורם מממן     מס'  מלגותדדליין               
 11/01/2020מכון ויצמן למדע (קישור)  02/03/2021
    
26/06/2020  
האקדמיה הלאומית למדעים (קישור)
 5  30/07/2020
    
16/07/2020  אוניברסיטת תל אביב (קישור)  10  09/08/2020
    
 16/07/2020  
משרד המדע והטכנולוגיה (קישור)
 12  25/08/2020
    
 16/07/2020   משרד המדע והטכנולוגיה (קישור)    25/08/2020
    
 23/07/2020  
האוניברסיטה הפתוחה (קישור)
 3     20/08/2020
    
 23/07/2020 אוניברסיטת בן גוריון בנגב (קישור)  10  10/08/2020
    
 28/07/2020 האוניברסיטה העברית בירושלים (קישור)    15/08/2020
    
 03/08/2020 אוניברסיטת בר-אילן (קישור) 6 20/08/2020